شهر هوشمند

شهر هوشمند چیست؟ شهر هوشمند، شهری است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای افزایش بهره‌وری عملیاتی، بهبود کیفیت خدمات دولتی ارائه شده و در نتیجه بالا بردن سطح رفاه افراد جامعه استفاده می‌کند. تعاریف استاندارد از شهر هوشمند شهر هوشمند مطابق با استاندارد ITU-T شهرهوشمند پایدار ، یک فضای شهری نوآورانه است که با […]